logo

Chi tiết sản phẩm

  • PAC – POLY ALUMINIUM CHLORIDE 10% -31%

  • Mã sản phẩm:
  • Xuất xứ:
  • Giá: Liên hệ
  • Mô tả: ...
Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm : PAC 10% / 31%

Ngoại quan      : Dạng bột, dạng lỏng

Xuất xứ  : Trung Quốc / Indo

PAC là loại muối cơ bản đặc biệt  của Clorua nhôm được thiết kế để có được năng lượng kết bông keo tụ mạnh hơn các loại muối nhôm và muốI sắt thông thường.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Hình thái                                PAC lỏng                   PAC bột

Al2O3  (%)                               10.3 ±0.3                  min. 30

Fe (%)                                     Max 0.006                Max 0.03

As (ppm)                                 Max. 0.5                   Max. 3.0

Mn (ppm)                                 Max.10                     Max. 45

Cd (ppm)                                 Max. 0.3                   Max. 3.0

Pb (ppm)                                 Max. 1.0                    Max. 15

Hg (ppm)                                 Max. 0.1                    Max. 0.3

Cr (ppm)                                 Max. 1.0                     Max. 15

Tính Bazơ (%)                        51.0 ± 4.0                   51 ± 4.0

Trọng lượng riêng (25oC)       1.204 ± 0.004             0.85 ± 0.05

PH (25oC)                               2.6 ± 0.3                        ---

Độ nhớt (cp, 25oC)                 4.0 ± 0.5                        ---

Điểm đông đặc (oC)                -12.0 ± 1.0                    ---